Avís legal - Olis de Jornets ;

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), S'OLIERA D'Son Catiu SAT informa que és titular del lloc web www.olisdejornets. com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, S'OLIERA D'Son Catiu SAT informa de les següents dades:


El titular d'aquest lloc web és S'OLIERA D'Son Catiu SAT, amb CIF V57399974 i domicili social a APARTAT CORREUS 145 07300, INCA (ILLES BALEARS) L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: soncatiu@soncatiu.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de S'OLIERA D'Son Catiu SAT confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de S'OLIERA D'Son Catiu SAT, totes les condicions de ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.


El lloc web de S'OLIERA D'Son Catiu SAT proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:


1. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per S'OLIERA D'Son Catiu SAT per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

2. L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per S'OLIERA D'Son Catiu SAT contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat


S'OLIERA D'Son Catiu SAT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

S'OLIERA D'Son Catiu SAT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, S'OLIERA D'Son Catiu SAT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


Modificacions


S'OLIERA D'Son Catiu SAT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de S'OLIERA D'Son Catiu SAT contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per S'OLIERA D'Son Catiu SAT.


Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de S'OLIERA D'Son Catiu SAT amb CIF V57399974 i domicili social situat a APARTAT CORREUS 145 07300, INCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, S'OLIERA D'Son Catiu SAT informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.


L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

S'OLIERA D'Son Catiu SAT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que S'OLIERA D'Son Catiu SAT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.